Istorie cu copii și Pârș, mâță, frunză de gutuie

Magda și Simon decid să salveze o pendulă aruncată de părinți în pod și înlocuită cu un ceas  obișnuit. Îngrijorați că istoria făcută de ceasuri cu baterii care nu funcționează bine nu este istorie cu adevărat ei pleacă de acasă cu speranţa să găsească o modalitate de a salva pendula, deci şi istoria adevărată, cea din manualele lor de istorie. Pe drum se împrietenesc cu o pisică neagră, o frunză de gutuie dar mai ales cu Marele Pârș de Mai.  Cu ajutorul lui încearcă să facă istorie cu bătălii, cu gânduri, istorie coaptă, istorie din prezent, istorie de râsul lumii, istorii retrăite.

Oare istoria este numai ce învățăm în cărțile de istorie? Oare copiii, dacă traversează  strada, mănâncă sau merg la școală nu fac istorie? Unde sunt pisicile negre în istoria din cărțile de istorie? Dar frunzele de gutui? Dar fetele?  De ce este istoria atât de serioasă și fără umor?  Se poate face istorie din prezent sau din viitor sau numai din trecut? Iată câteva întrebări de pus părinților dacă citiți această carte.

Este o carte pentru copii isteți și părinții lor dar și pentru învățători, profesori de română dornici de altfel de povești.

Cartea poate fi cumpărată de la Emag.

 

 

History with children and edible dormouse, cat and quince leave

Magda and Simon decide to save a pendulum thrownaway  by their parents and replaced by an ordinary clock. Worried that the history done by ordinary clocks is not THE history, they leave home hoping to save the pendulum and the real history. They meet a black cat, a quince leave and, most of all, the Big Edible Dormouse of May. With his help they try to make history with battles, history with thoughts, baked history, history out of present, laughing history, relived histories.

Is it  history only what we learn in the history books? Children that are crossing the streets, eating, playing or going to school are they not making history? Where are the black cats in the history books? And the quince leaves? And the girls? Why is the history so humorless? Could we make history out of present or future or only from the past? These are just some of the questions you may address to your parents if you read this book.

It is a book for smart kids and their parents but also for teachers and  professors that are looking for “other” type of stories for their pupils.

The book can be bought from Emag.

 

Une histoire avec des enfants et un loir, une chatte et une feuille de coing

france

« Magda et Simon décident de sauver une pendule jeté par leurs parents et remplacé par une horloge ordinaire. Soucieux que l’histoire fait par des horloges ordinaires n’est pas l’Histoire, ils quittent la maison espérant sauver le pendule et l’histoire réelle. Ils rencontrent une chatte noire, une feuille de coing et, surtout, le Grand Loir de mai. Avec son aide, ils essaient de faire l’histoire avec des batailles, l’histoire avec des pensées, l’histoire cuite, l’histoire de nos jours, l’histoire risible, l’histoire revécu. Est l’histoire que ce que nous apprenons dans les livres d’histoire? Les enfants qui traversent les rues, qui sont en train de manger, jouer ou aller à l’école – ils ne font pas l’histoire?

Où sont les chats noirs dans les livres d’histoire? Et les feuilles de coing? Et les filles? Pourquoi l’histoire est sans humour? Pourrions-nous faire l’histoire du présent ou du futur ou seulement du passé? Ce sont quelques-unes des questions que vous pouvez demander à vos parents si vous lisez ce livre. C’est un livre pour les enfants intelligents et leurs parents, mais aussi pour les enseignants et les professeurs qui sont à la recherche «d’autre» type d’histoires pour leurs élèves.»

Alege luna