Name:                        LAURA ROXANA GRŰNBERG
Contact :                       e-mail: lauragrunberg@yahoo.com

Educaţie:

–    Doctorat  în sociologie, Universitatea din Bucureşti, Facultatea de Sociologie

–    Licenţă în matematică, Universitatea din Bucureşti, Facultatea de Matematică

Domenii de specializare

–       Sociologie

–       Educaţie

–       Studii de gen

–   Literatura pentru copii

Poziţii

–       conferențiar univ. dr. , Universitatea din Bucuresti, Facultatea de Sociologie şi Asistență Socială

–       cadru didactic asociat la  Şcoala Naţională de Ştiinţe Politice şi Administrative și la Facultatea de              Științe Politice, UB

–       președintă, Societatea de Analize Feministe AnA

–      membră în Societatea Sociologilor din România

–      editor șef, Journal of Gender and Feminist Studies (www.analize-journal.ro)

–      membră Bord, Asociatia Patrimoniu pentru Viitor

–       membră Uniunea Scriitorilor din România

Publicaţii (selecție)

Cărți pentru copii

Să creștem mici, București: Arthur, 2014

Poveste cu un gand stranutat, Bucuresti : Paralela 45,  2011

Istorie cu copii si Pârş, pisica, frunză de gutuie. Bucureşti: Editura Compania,  2007

Spune-mi una cu…, 2002,  Bucureşti: Meta

Volume colective: Într-o carte (Care-i faza cu cititul, Arthur, 2010), Cocoloș Free Zone ( Ce poți face cu două cuvinte, Arthur, 2011), Breaking News (Cui i-e frică de computer,  Arthur 2013), Uite cine vorbeşte (Nuntă ca-n poveşti; Arthur, 2016)

 Reviste:

  • FABULAFIA: Vizita lui Dadece,  Bătrânețe fără tinerețe, Întâmplare cu Î din i,  Cu tutu roşu, Pană de curent,
  • ORDINUL POVESTITORILOR (nr.3), Jurnalul unei fetiţe care nu vroia să crească prea mare

Premii

  • Să creștem mici (București, Arthur, 2014), carte selectată la Târgul de carte Bologna 2016
  • Povestea unui gând strănutat (București, Paralela 45, 2011),  finalistă la Concursul ”Gala bun de tipar”, 2012;  finalistă la ”Concursul Național de Design de Carte”, 2012
  •  Să creștem mici (București, Arthur, 2014), premiul I la secțiunea Proză a concursului ”Trofeul Arthur”, 2014;
  • Mențiune Specială pentru concepția grafică la Gala Bun de Tipar 2015  

Publicații de specialitate (sociologie)

Cărți de autor:

biONGrafie. Istoria trăită a unui ONG de femei. Bucureşti: Polirom, 2008

(R)evoluţii în sociologia feministă. Repere teoretice, contexte româneşti. Iaşi: Polirom, 2002.

Cărti, volume coordonate, editate

From Gender Studies to gender IN studies: Case studies on gender-inclusive curriculum in higher education (L. Grünberg, editor), 2011, UNESCO-CEPES, Bucureşti

Corp-Arta-Societate (L. Grünberg, coord.), 2010,  Bucuresti, Editura UNARTE (în cadrul proiectului de cercetare CNCSIS id_1539, Corpul ca proiect cultural contemporan. Provocări teoretice. Replici artistice)

Introducere in sociologia Corpului. Teme, perspective si experiente intrupate (L.Grunberg coord.), 2010,  Bucuresti: Polirom

J. Sadlak, K. Hufner, Remus Pricopie, L. Grunberg, (eds), 2009, Topical Contrtibutions and Outcomes. UNESCO Forum on Higher Education in the Europe Region: Access, Values, Quality and Competitiveness, UNESCO-CEPES, ISBN 92-9069-193-X, Bucureşti

Vlăsceanu, Lazăr and Laura Grünberg (eds), 2008. Demographics and Higher Education. Institutional Perspectives. Bucharest: UNESCO-CEPES, 2008 (Higher Education for a Knowledge Society) UNESCO ISBN: 92-9069-190-5 (în limba engleză)

Discriminare multiplă în România. Raport naţional. 2008, Călăraşi: Societatea de Analize Feministe AnA în colaborare cu Institutul Naţional de Cercetare Ştiinţifică în domeniul Muncii şi Protecţiei Sociale, (Laura Grünberg-coordonare proiect)

Borza, Ioana, Grünberg, Laura (coord.) şi Theodora Văcărescu, 2006. Cartea neagră a egalităţii de şanse între femei şi bărbaţi. Bucureşti: AnA& Smart Print.

Grünberg, Laura, (coord.), 2005. Mass media despre sexe. Bucureşti: Tritonic.

Grünberg, Laura, (coord.), 2004. Gen şi activism. Aspecte privind dimensiunea de gen a ONG-urilor din România.  Bucureşti: AnA.

Grünberg, Laura şi Doina, Ştefănescu. 2004.  Integrare vs. separare. Ghid prietenos la gen.  Bucureşti: AnA & Smart Print.

Vlăsceanu, Lazăr,  Grunberg, Laura and Dan Pârlea, 2004. Quality Assurance and Accreditation. A Glosarry of Basic Terms and Definitions. Bucharest: UNESCO-CEPES, 2004 and 2007 (revised version). (Papers on Higher Education) (în limba engleză) ISBN 92-9069-186-1

Grünberg, Laura, (coord.), 2002. Gen şi integrare. Bucureşti: AnA & Smart Print.

Grünberg, Laura şi Cecilia Preda (coord.) 2000.  Drepturile femeilor. Ghid al Organizaţiilor Neguvernamentale din România. Bucureşti: Smart Print. (autoare a studiului introductiv).

Grünberg,, Laura (coord.) 2000. Good Practice in Promoting Gender Equality in Higher  Education in CEE Countries. Bucureşti: UNESCO-CEPES. ISBN 92-9069-9 (autoare a studiului introductiv, volum în limba engleză)

Grünberg, Laura, (coord. şi editor),  1999. Bioetica în România: Teme şi dileme.  Bucureşti: UNESCO- CEPES.  ISBN 92-9069-155-7

Grünberg, Laura şi Mihaela Miroiu. 1997. Gen şi educaţie. Bucureşti: AnA& Smart Print.

Grünberg, Laura şi Mihaela Miroiu. 1997. Gen şi  societate. Bucureşti: Alternative.

Grünberg, Laura  (coord.), 1994. Gains and Losses: Women and Transition in Eastern and Central Europe. Bucharest: UNESCO- CEPES. (autoare a studiului introductiv, limba engleză) ISBN  92-9069-125-5

Termeni in dictionare  enciclopedii de specialitate

Miroiu, Mihaela and Otilia Dragomir (eds), 2002.  Lexicon Feminist.  Iasi: Polirom.

Vlăsceanu, Lazăr şi Cătălin  Zamfir (coord.), 2002. Dictionar de sociologie. Bucureşti: Minerva.

Studii, articole in volume si reviste (selecţie)

L. Grünberg, 2011,  Celalat corp,  Arta. Revista de arte vizuale, IGLO media, Bucuresti

L. Grünberg, 2010, Corpul supravegheat, în Introducere in sociologia Corpului. Teme, perspective si experiente intrupate (L.Grunberg coord.),  Bucuresti: Polirom

L. Grünberg, 2010, Corpul ca proiect cultural contemporan, Arta. Revista de arte vizuale. Dosar 2010, IGLO media, Bucuresti

Grünberg  Laura, 2010, Într-o carte,   în volumul „Care-i faza cu cititul?”, Bucuresti: editura Art (literatură pentru copii)

Grünberg  Laura, 2010,  Corpul în peisajul social, capitol în Sociologie (L. Vlăsceanu, coord.),  Polirom, Bucureşti

Grünberg  Laura, 2010,  Gen  şi societate, capitol în Sociologie (L. Vlăsceanu, coord),  Polirom, Bucureşti

Grünberg  Laura, 2010,  „36 de bucăţi de gresie cu inserţii gri” , în  Naşterea. Istorii trăite, (M Miroiu si O. Dragomir editoare), Polirom, Bucureşti

Grünberg, Laura, 2010. „Gendering research. From skepticism to trust. General contexts, local comments”, invited article in Journal of  Comparative Research in  Anthropology and  Sociology, Special issue “Women and men”, Department of Sociology and Social Work, University of Bucharest  http://compaso.ro/current-number/

Grünberg, Laura, 2009/ „ 18 ans: l’âge du féminisme roumain”, in Chronique Feministe, Feminismes a l’Est, Université des femmes, Bruxelles, Belgium, no 102, 2009 (în  limba  franceză)

Vlăsceanu, Lazar and Laura Grünberg, 2008. “European Demographic Prospects and their Impact on Higher Education Instituional Policies”, in, Vlăsceanu, Lazăr and Laura Grünberg (eds), Demographics and Higher Education in Europe. Institutional perspectives. Bucharest: UNESCO-CEPES. (Higher Education for a Knowledge Society) UNESCO ISBN 92-9069-190-5 ( în limba engleză)

 Grünberg, Laura, 2004. “Aspecte privind dimensiunea de gen a ONGurilor din România”, în, Laura Grunberg şi Ioana Borza, Gen şi activism. Bucureşti: AnA& Smart Print.

Grünberg, Laura, 2004. NGO/ization of Feminism in Romania. The Failure of a Success”, in, International Studies. Interdisciplinary Political and Cultural Journal, 6(1).  Lodz: University Press. (in English)

Grünberg, Laura şi Doina-Olga Stefanescu, 2002. “Manifestari explicite şi implicite ale genului în programele şi manualele şcolare”, în,  Vlasceanu, Lazăr (coord),  Şcoala la răscruce. Schimbare şi continuitate în curriculum învăţământului obligatoriu. Studiu de impact. Iaşi: Polirom. ISBN 973-681-062-3..

 Grünberg, Laura, 2000. “Romanian Women NGOs”, in, Gail  Kligman and  Susan Gail (coord.), The Politics of Gender after Socialism. New Jersey:  Princeton University Press.  (in English)

 Grünberg, Laura, 1999. “Access to gender sensitive higher education in central Europe. Reflections from the CEPES Project on Good Practice in Promoting Gender Equality in Higher Education”, in, Higher Education in Europe, XXIV, 4.  ISSN: 0379-7724  (in English)

 Grünberg, Laura, 2000. Aspecte privind formarea iniţială a formatorilor pentru practicarea violenţei  simbolice de gen [studiu în cadrul unui program de cercetare SOCO, SNSPA]

Grünberg, Laura, 2000. “Gendering higher education in Eastern Europe”, in, Good practice in promoting gender equality in Higher Education in CEE countries. Bucharest: UNESCO-CEPES. (in English)

Grünberg, Laura, 2000. ONGizarea feminismului în România. Eşecul unui succes, în, AnaLize. Revista de studii Feministe,  7.

Grünberg, Laura, 1999.  Între Buteni şi  Bucureşti sau lungul drum al politicilor sociale către femei, în,  Liliana Popescu (coord), Gen şi politică: femeile în viaţa publică din România. Bucureşti: Meta graphos Srl.

Grünberg, Laura, 1999. “România-o ţară subtil sexistă”, în,  Sfera Politicii, 71-72.

Grünberg, Laura, 1998. Gender integration in developing national/regional education policy and programmes. Budapest: IEP. (concept paper)

Grünberg, Laura, 1998. “Povestiri de pe vremea când încercam să fiu o bună foişoreancă”, în,  AnaLize. Revistă de Studii Feministe,  5,.

Grünberg, Laura, 1998. “Tablou cu femei privind la tranziţie“ , în,  AnaLize. Revistă de Studii Feministe,  1, 2.

Grünberg, Laura, 1998. „Tears for Diana”, in, European  Journal for Feminist Studies, [special issue:  “The Idea of Europe”]. (in English)

Grünberg, Laura, 1997. ”Stereotipuri de gen în educaţie: Cazul unor manuale de ciclu primar”, în,  Revista de Cercetări Sociale,  2.

Grünberg, Laura, 1996. “Cei 7 ani de acasă ai băiatului  meu”, în, Nicolaescu, Mădălina (coord.), Cine suntem noi. Despre identitatea femeilor din România contemporană,  Bucureşti: Anima.

Grünberg, Laura, 1996. “Feminismul ca experienţă personală”, în, Secolul XX, 7, 8, 9.

Grünberg, Laura, 1995. “Access to higher education for underrepresented groups”, in, Crossing the Frontiers: Access to Higher Education in Eastern and Western Europe. Strasbourg: Council of Europe/EAN Publication. (in English)

Grünberg, Laura, 1994. “Problemele femeilor şi politicile social” , în,  Zamfir, Cătălin şi Elena Zamfir (coord), Politici Sociale.  [Manual. Universitatea Bucureşti. Facultatea de  Sociologie, Departamentul de Asistenţă Socială.] (în limba română şi engleză)

Grünberg, Laura, 1994. Violenţa împotriva femeilor. Raport Romania.  Praga: HCA Publications.

Grünberg, Laura, 1994. “Women in Romania: Searching for an Identity”, in,  Promoting Human Rights and Civil Society in Central and Eastern Europe, vol. 3.

Lucrări didactice

Grünberg, Laura, 2011, Ghid de bune practici pentru combaterea discriminarii adresat asistentilor medicali , manual realizat in cadrul proiect POSDRU/81/3.2/S/57946, coordonator OAMGMAMR

Grünberg, Laura, 2010.  „Gen, cultură, societate” şi  „Corp şi societate”, în, Vlăsceanu, Lazăr(coord.),  Sociologie.  Bucuresti, Polirom

 Grünberg, Laura, 2007. „Familia şi mesajele de gen”, în, Educaţia viitorilor  părinţi  (ghidul profesorului şi ghidul elevului, disciplină opţională pentru clasele IX-XII,  manual realizat de Asociaţia Română pentru educaţie şi dezvoltare cu sprijin UNICEF şi Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Tineretului).  Bucureşti: MarLink.

Grünberg, Laura, 2007.  UNDP Gender Mainstreaming in Practice: A Handbook. 2nd Edition. (revising chapter on Gender and Mass Media) (volum în engleză)

Grünberg, Laura, 2004-2006. Educaţie pentru viaţa de familie  Bucureşti:  Institutul de Ştiinţe ale Educaţiei/UNICEF/ARED (2004-2006 consultant, elaborare lecţii  tematice, instructor))

Grünberg, Laura, 2004. Perspective  asupra dimensiunii de gen în educaţie. Bucuresti: Institutul de Ştiinte ale Educaţiei/UNICEF, 2004. (consultant)

Grünberg, Laura, 2004 (co-autor and editor). Ethical and Moral Dimensions for Higher Education and Science in Europe. Collection of Texts and Selected Bibliography. Bucharest: UNESCO-CEPES. (volum în limba  engleză)

Grünberg, Laura, 2003. Open minds. Opportunities for Gender Equity in Education. Report on Central and South Eastern Europe and the Former Soviet Union,   New York: OSI. (consultant), ( în limba  engleză)

Grünberg, Laura, 2002. Gender Issues in Transformation Process. European Master Course on the Internet. TransEurope Project coordonat de Lund University (în limba  engleză)  <www.soc.lu.se/soc/distans.socrates/mastcourse.htmml>

Grünberg, Laura, 2002. „Virtual tour. Introduction in sociology of gender”, în,  AnA/SNSPA. (www.anasaf.ro) (în limba  engleză)

Grünberg, Laura, (consultant), 2000. Femeile si bărbaţii in Romania. Bucureşti: PNUD si Comisia Naţională pentru Statistică.

Grünberg, Laura, 1994. “Problemele femeilor şi politicile sociale, în, Zamfir, Elena şi Cătălin Zamfir (coord.), Politici sociale. [Manual. Universitatea Bucureşti. Facultatea de  Sociologie, Departamentul de Asistenţă Socială.]  Bucureşti: Alternative.

Grünberg, Laura, 1999, 2000. Introducere în sociologia genului (- suport de curs pentru programul de Masterat Studii de Gen, SNSPA, Facultatea de Ştiinţe Politice).

Grünberg, Laura, 2002, 2004. Gen si instituţii sociale ( – suport de curs pentru programul de masterat de Studii de gen, SNSPA, Facultatea de Stiinte Politice)

Grünberg, Laura, 1996. Femeile din România – cenuşăresele tranziţiei, în, Manualul UNICEF pentru asistenţi sociali. Bucureşti: UNICEF.

Grünberg, Laura, 1995.“Women issues and child protection“, în, Manualul UNICEF pentru formarea asistenţilor sociali. (în limba  engleză)

Participare la programe de cercetare

Segregarea de gen in sectorul sanitar,  proiectul “O şansă pentru dezvoltarea carierei pentru femeile din domeniul sanitar”, proiect POSDRU /97/6.3/S/50247, derulat de  Asociaţia Centrul Român de Iniţiative (CRI) în colaborare cu Federaţia  Sanitas din România,  Ordinul Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor Medicali din România şi Societatea de Analize Feministe AnA, 2010-2013  (coordonare cercetare si formator in calitate de expert de gen)

 Viaţa de familie vs carieră. Tendinţe  în societatea actuală , proiect „Creşterea performanţelor angajaţilor şi managerilor prin activităţi de îmbunătăţire a adaptabilităţii şi a flexibilităţii (POSDRU, nr 46981, axa 81 Competenţe pentru competitivitate), derulat de  S.C. Dynamic Human Resources Grup S.R.L. în colaborare cu „Patronatul Naţional al Femeilor de Afaceri din IMM-uri”, Universitatea Nicolae Titulescu” şi  „Societatea de Analize Feministe AnA, ianuarie-mai 2011 (coordonare cercetare)

Corpul ca proiect cultural contemporan. Provocări teoretice, replici artistice, Proiect IDEI cod ID_1539: derulat prin Academia Nationala de Arte;  2009-2011, membră în echipa de coordonare

Ce știm despre femei în România. O colecție de date referitoare la femei, coordonare capitol educație în cadrul programului UNFPA Observatorul de Gen, 2011,  http://www.unfpa.ro/materiale/studii_rapoarte/ Ce stim despre femei in Romania. O colectie de date referitoare la femei, 2011

Burse doctorale în sprijinul  cercetării: Competitivitate, calitate, cooperare în Spaţiul European al Învăţământului Superior – BDCCC”, 2009

Proiect Finantat prin Programul Operational Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane, cofinantat prin Fondul Social European, (colaborator)

Discriminare multiplă în România. Raport Naţional, 2008, Proiect realizat de Societatea de Analize Feministe AnA împreună cu Institutul Naţional de Cercetare Ştiinţifică în domeniul Muncii şi Protecţiei Sociale si  Centrul de Sociologie Urbana si Regionala Curs (Publicat  la Editura Tipart, Calarasi: 2008, ISBN 978-973-8295-74-2), coordonare proiect

 Gen, interese politice şi inserţie europeană, Proiectul CNCSIS cod ID_964, derulat prin SNSPA, Facultatea de Stiinte Politice, 2006-2008 membra in echipa

 Coordonare a diverse proiecte derulate de Societatea de Analize Feministe AnA cu componentă de cercetare (selectie):

  • Egalitate prin diferenţă. Program de educaţie nonsexistă”, PHARE-AnA, 2001 (coordonare proiect)
  • Împreună. Program de dezvoltare comunitară”, PHARE-AnA, 2002;
  • Integrare vs. Separare. Pentru un activism prietenos la gen, UE/FDSC-AnA 2004
  • Femeile şi ştiinţa, Raport de ţară,  proiect ENWISE-EC, 2003

The gender dimension of education in Romania, 2000,Social Consequences of Economic Tranformation in East-Central Europe (SOCO) Project, Institute for Human Sciences , Vienna, supported by the Fundation for co-operation with Central and Eastern Europe and Ford Foundation, NY,  (colaborator) (în limba  engleză)

 Contexts and subtexts of gender equity in education. Regional Report.

Proiect OSI/IEP, 2001. (consultant, co-autor) (în limba  engleză)

Multiple Feminisms, Regional Seminars

Program pentru dezvoltare de cursuri universitare, Curriculum Research Center (CRC-HESP), Budapesta, Ungaria,  2002 (în limba  engleză)

Gendering transition for Romanian rural women,

Program-grant de cercetare HESP/OSI,  2001 (în limba  engleză)

Participări internaţionale (selecţie)

International Conference GEA 2011 (Gender and Education Association),  Exeter University, UK, 2011  (lucrare in workshop)

 ADGENDER  Conference, Bruxel, Belgia, 2010

 Bye bye Feminim/Buy Buy Feminism- ICR Stockholm, conferinta in cadrul Festivalului de film Romanesc, 2009

 Fourth European Conference on Gender Equality in Higher Education, Oxford Brookes, University, Oxford, UK, septembrie, 2005

Capacity building workshop for UNESCO Gender Focal Points, Paris, Franţa, ianuarie 2004

 Bologna Process-Experiences  in the Quality Assurance, Management and Reforms of  Study Programs, Novi Sad,  conferinţă internaţională, iunie 2004 (lucrare în plenară)

Smashing the Ivory Tower-Equality of Access and Completion of Higher Education,   seminar ESIB, Sofia, mai  2003 (lucrare în plenară)

Starting a Debate with Women Scientists from the Balkan Region, seminar ENWISE-EC Bruxel, Belgia, noiembrie 2003

Al doilea Sinod la femeilor din Europa, Barcelona, Spania, 2003 (conducător de workshop)

Dimensiunea de gen a reformelor  in educatie. Contexte Europene, realitati regionale, Institutul Goethe, 2002 (vizita de studiu Germania şi organizare-coordonare seminar internaţional)

Academic Career Patterns, Salzburg Seminar, Salzburg, Austria, septembrie 2002 (lucrare în plenară)

Multiple Feminisms, Regional Seminars, Program pentru dezvoltare de cursuri universitare, Curriculum Research Center (CRC-HESP), Budapesta, Ungaria,  2002

Teaching and Organization of Studies in the Virtual and Classical University: Conflict and/or Mutual Reinforcement, seminar internaţional UNESCO-CEPES, Universitatea din Puerto Rico, octombrie 2001

Universities and Social Transformation, Universities Project, Salzburg, Austria, septembrie 2001

 International Interdisciplinary  Congress on Women, Tromso, Norvegia,  2000 (lucrare în plenară)

Beijing+5, Conferinţa  Mondială a Femeilor, New York, USA, 2000

Conferinţa Mondială a Femeilor, Beijing, China, 1995

Alege luna